Home
மே - 21 சர்வதேச கலாச்சார பன்முகத்தன்மைக்கான பேச்சு வார்த்தை மற்றும் வளர்ச்சி தினம்

மே – 21 சர்வதேச கலாச்சார பன்முகத்தன்மைக்கான பேச்சு வார்த்தை மற்றும் வளர்ச்சி தினம்

மே – 21 

சர்வதேச கலாச்சார பன்முகத்தன்மைக்கான பேச்சு வார்த்தை மற்றும் வளர்ச்சி தினம்

2001 ஆம் ஆண்டு கலாச்சார பன்முகத்தன்மை மீதான உலகளாவிய பிரகடனத்தை யுனெஸ்கோ ஏற்றுக் கொண்டது.
2002 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் ஐ.நா. பொதுச் சபையானது மே 21 ஆம் தேதியை சர்வதேச கலாச்சார பன்முகத் தன்மைக்கான பேச்சுவார்த்தை மற்றும் வளர்ச்சி

1991 ஆம் ஆண்டு மே 21 அன்று இந்தியாவின் ஏழாவது பிரதமரான ராஜீவ் காந்தி படுகொலைக்குப் பின்பு தேசிய தீவிரவாத எதிர்ப்பு தினம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது.
வி.பி.சிங் தலைமையிலான அப்போதைய மத்திய அரசாங்கம் மே 21 ஆம் தேதியை தீவிரவாத எதிர்ப்பு தினமாக அனுசரிக்க முடிவு செய்தது

Posted in Uncategorized
www.dailytamilcalendar.com